Zijtak 9

Van St. Truijen naar Maastricht                                                                  3 km

Deze weg maakte in het Koninklijk Besluit van 1821 deel uit van een zijtak van de weg van Brussel naar Luik, waar die aansloot op straatweg nr. 2 naar Spa. De zijtak begon in Sint-Truiden en liep via Tongeren naar Maastricht. Hij volgde daarmee de oeroude Romeinse weg van Bavay – in Noord-Frankrijk – naar Tongeren, Maastricht en Keulen. Vanaf Tongeren was de weg als onderdeel van de Route Impériale nr. 3 van Parijs naar Hamburg opgenomen in het Decreet van Napoleon uit 1811 en nog onder Napoleon bestraat. Ook in het besluit van Willem I uit 1816 komt de weg voor. In dat besluit loopt de weg door van Maastricht naar Keulen, maar die weg is in 1821 geschrapt en tot provinciale weg gedegradeerd. Het rare is dat Willem I twee jaar later, in 1823, alsnog het besluit nam om de rijksstraatweg van Maastricht naar Vaals aan te leggen.

Wolder-Maastricht                                                                                                   3 km

Aanleg weg:                 1813

Type:                           klinkerweg

Grenspaal nr. 80 bij Wolder
Tongerseweg

De weg komt Nederland binnen bij het voormalige dorp Wolder (of Wilre). Er is een grenspaal geplaatst midden op straat van de Diependaalweg, zodat die weg aan weerskanten in twee landen ligt. Aan de overkant ligt het voormalige grenskantoor. De Tongerseweg is een karakteristieke beboomde uitvalsweg, die nog veel van zijn karakter heeft behouden. Er staan verschillende oudere interessante woonhuizen langs de weg. Het dorp Wolder ligt iets naast de weg, maar is er ook naartoe gegroeid. Verderop ligt de Algemene Begraafplaats, die in 1811 – tegelijkertijd met de aanleg van de weg – tot stand is gekomen. Meer naar het centrum toe is ook nog een klooster te vinden.

Tongersestraat

Bij het Tongerseplein liep de straatweg door de versterkingen van Maastricht om dan uit te komen bij de Tongersepoort, die samen met de versterkingen in 1867-1868 is gesloopt. Wel zie je hier nog een stuk van de stadsmuur en het oude poortwachthuis in de Tongersestraat.