Over mij en over de gegevens

Wie ben ik

Mijn naam is John van Leuken. In 2012 ben ik begonnen met het fietsen van alle rijksstraatwegen in Nederland. Dit naar aanleiding van het Koninklijk Besluit uit 1821 waarin koning Willem I de rijksstraatwegen in Nederland (en België, want we waren toen nog één koninkrijk) aanwees. De bedoeling was om in 2021 klaar te zijn bij de 200ste verjaardag van het besluit. Na een wat traag begin, is dat gelukt; de laatste tocht was op 25 en 26 september 2020.

Hoe ik de gegevens heb verzameld

Op deze website zijn veel gegevens te vinden over de rijksstraatwegen. De meeste heb ik gevonden tijdens mijn tochten en in de voorbereiding daarvan. Een ding is daarbij duidelijk geworden: er is niet veel bekend over de rijksstraatwegen, althans niet op één plek of in één publicatie. Er moet veel bij elkaar gesprokkeld worden. Wat op deze website staat, is dus zeker nog niet alles wat er over rijksstraatwegen bekend is. Er moet nog veel meer zijn. Daarom ben ik ook benieuwd naar uw reacties, aanvullingen en verbeteringen.

De gegevens op deze website heb ik vooral gevonden op oude topografische kaarten en in de gemeenteatlas van Kuijper uit 1868. Verder in het mooie boek van Horsten over de doorgaande wegen in Nederland in de 16de tot 19de eeuw. Ik heb een groot aantal zaken gevonden op allerlei websites: van lokale historische verenigingen, bibliotheken en van particulieren. Verder zijn er wel wat artikelen gepubliceerd over afzonderlijke wegen. Als ik deze informatie gebruik, verwijs ik ook naar de bron. Van Wikipedia komen ook wat gegevens. Maar in dat geval verwijs ik niet naar de bron, behalve als in Wikipedia zelf naar een bron wordt verwezen.

Wat ik niet gedaan heb is spitten in de archieven. Maar die heb ik wel langs zien komen. Vooral in de archieven van de provinciale Rijkswaterstaat is veel materiaal aanwezig over de aanleg van de rijksstraatwegen in de 19de eeuw. Daar is nog weinig mee gedaan. Er is tot nu toe maar één dissertatie geschreven over de aanleg van een rijksstraatweg, die van Vercauteren over de straatweg van ‘s-Hertogenbosch naar Luik. Die dateert al uit 1956 en 1958.

Hoe ik met uw reactie om ga

U kunt reageren naar info@rijksstraatwegen.nl. Reacties wil ik beantwoorden. Als u aanvullingen en verbeteringen heeft, neem ik die graag op de website over. Dan zal ik ook naar uw reactie verwijzen, behalve als u daar uitdrukkelijk geen prijs op stelt.

Overnemen van gegevens

U kunt gegevens van deze website overnemen voor eigen gebruik. Als u de overgenomen gegevens publiceert, ga ik er vanuit dat u de bron vermeldt: www.rijksstraatwegen.nl.